Prinsjesdag ligt alweer drie weken achter ons en de eerste stofstorm rondom de Miljoenennota is gaan liggen. De woningmarkt is zoals altijd een belangrijk onderdeel van onze economie. Maar wat staat er nu precies over de woningmarkt in de Miljoenennota en hoe beïnvloedt dat ons dagelijks werk?

Groei van de bevolking en de toename van eenpersoonshuishoudens zijn de grootste redenen waarom er woningen bij moeten. Het vergroten van de woningvoorraad heeft hoge prioriteit, zo staat letterlijk te lezen. Dit heeft geleid tot afspraken in de Nationale Woonagenda. Daarin is de ambitie afgesproken om tot 2025 jaarlijks 75.000 woningen bij te bouwen. Geen wonder dat deze passage genoemd staat in het hoofdstuk ‘Kansen voor de toekomst’.

Met de crisis nog relatief vers in ons geheugen, zijn we nu als sector dus weer keihard aan de slag. Gelukkig is hard werken de bouwer niet vreemd. Maar met het toenemen van de werkdruk, ontstaat een schaarste in het vinden van vakkundige timmerlieden. Mensen die een paar jaar geleden nog werkloos thuis zaten, zijn op dit moment goud waard. Daar moet je goed voor zorgen. En dat geldt niet alleen voor de mensen op de bouwplaatsen, maar ook voor die op kantoor.

Om het werk aan te kunnen, is het verstandig om te kijken naar je interne processen. Heb je de juiste mensen binnen en buiten lopen, sta je open voor samenwerkingsverbanden met concullega’s en sluit je software aan op je ambities? Met de juiste ondersteuning verzetten je mensen meer werk in minder tijd en kost het ze ook nog eens minder energie. Zelfs in tijden van drukte, blijft het plezier in het werk hoog en de stress laag. En daar haal je je winst. Voor je medewerkers of collega’s, voor jezelf en om je bedrijf klaar te maken die kansen voor de toekomst met beide handen te pakken.