Koppelingen met andere systemen

Gegevens slechts één keer registreren

Dubbel invoerwerk, het is niet alleen vervelend en tijdrovend, maar het vergroot ook nog eens de kans op fouten. De kracht van het softwarepakket JP-Bouwmanagement is dat je kiest wat je nodig hebt, daarom hebben we diverse modules in ons aanbod. Maar dat geldt ook voor je boekhoudprogramma, calculatieprogramma en je CRM- of ERP-systeem. Je kiest de software van jouw voorkeur en wij kunnen daarmee een koppeling realiseren. Zo wisselen diverse systemen gegevens met elkaar uit.

JPDS heeft de volgende koppelingen al eens gerealiseerd:

Het online communicatieplatform Volgjewoning.nl (VJW) wordt bij diverse klanten van JPDS gebruikt als portal. Daarom heeft JPDS in samenwerking met VJW een koppeling gerealiseerd die de volgende gegevens naar VJW upload: werk, objecten, woningtypes, kopers/huurders en standaard opties. De online gekozen opties kunnen weer worden gedownload en verwerkt in JP-Bouwmanagement.

Gegevens uitlezen uit Navision (4PS). Hierbij gaat het om een klant die gebruik maakt van onze module JP-Klachtenbeheer en de volgende gegevens uit Navision in JP-Bouwmanagement wil kunnen gebruiken: werken, objecten, kopers/huurders, opleverdata, betrokkenen (onderaannemers) en medewerkers.

Gegevens uitlezen uit Exact AEC. Hierbij gaat het o.a. om werken, objecten (bouwnummers), kopers/huurders en onderaannemers. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor de verdere verwerking van meer- en minderwerk en de registratie van (klacht)meldingen.

Facturen en debiteuren exporteren naar een CSV-bestand dat vervolgens in Exact Globe kan worden geïmporteerd.

Los van bovengenoemde koppelingen heeft JP-Bouwmanagement de mogelijkheid om op basis van een Excel sheet met een voor gedefinieerde kolomindeling de volgende gegevens te kunnen importeren:

  • Kopers/Huurders
  • Standaard opties

Zo kan een kopersbegeleidingsbureau een optielijst van een opdrachtgever gemakkelijk verwerken en kan een makelaar de kopers in Excel bijhouden en versturen aan een aannemer.

Tot slot heeft JP-Bouwmanagement ook nog de beschikking over een API. Deze API dient op een web server (IIS = Microsoft Internet Information Services) te worden geïnstalleerd. Met behulp van deze API kunnen gegevens via HTTP(S)-requests worden uitgewisseld met andere systemen.

Heb je aanvullende vragen of wil je het systeem een keer live zien? We staan je graag te woord of komen langs om een geheel vrijblijvende demo te geven.

Referenties

Ron Leeftink, Bouwbedrijf van de Mheen
JP-Factuur en JP-Kopersbegeleiding

“We zijn JP-Factuur gaan gebruiken als uitbreiding van het systeem naar aanleiding van goede ervaringen van onze kopersbegeleider met JP-Kopersbegeleiding. JPDS heeft voor ons een koppeling met ons boekhoudprogramma Exact gerealiseerd. De facturen die we maken in het systeem worden automatisch ingelezen in Exact en geboekt op de juiste debiteur en kosten- en balansrekeningen.”

Remco de Wit, De Langen en Van den Berg
JP-Klachtenbeheer

“Wij gaan net iets verder dan een ander bouwbedrijf als het gaat om klachtenafhandeling en -registratie en dit is mogelijk dankzij JPDS. De klant kan online zelf inloggen, meldingen plaatsen en beheren.”
“Sterke punten zijn het gebruiksgemak voor de aannemer en het feit dat je aparte modules kunt afnemen. Het is prettig dat je naar eigen behoefte kunt uitbreiden met de flexibele modules.”

Arjan van der Zwan, Weboma B.V.
JP-Kopersbegeleiding

“JP-Kopersbegeleiding is een intuïtief systeem, heeft een koppeling met Volgjewoning.nl en daarnaast wilde JPDS ook koppelen met ons calculatieprogramma. Waardoor we de kostprijzen heel makkelijk in ons kopersadvies kunnen zetten.
Het mes snijdt aan meerdere kanten.”

“Bij JPDS denk ik aan transparant, no nonsense en what you see is what you get.”

Wil jij meer weten over een van onze modules of wil je een demo? Neem dan contact met ons op! Wij komen graag bij jou langs om alle mogelijkheden te bespreken.