In 2050 moet het dan gebeuren: alle Nederlandse woningen zijn van het gas af. Dat is misschien pas over 31 jaar, maar denk je eens in wat een ongelofelijk grote klus dat is. Vooral als je je realiseert dat op dit moment zo’n 95% van de huizen in Nederland aangesloten is op het gasnet. Hoe ga je de woningcorporaties en particuliere woningeigenaren zover krijgen om een smak geld te investeren om hun woning van het gas af te halen?

Opiniemakers in de bouw- en duurzaamheidsbranche zijn niet tevreden over de aanpak van de overheid. De doelen zijn duidelijk, maar de markt is niet voldoende doordrongen van de urgentie. En dat is nog logisch ook. Er moet enorm veel gebouwd worden dus de noodzaak om te vernieuwen is er nu niet. In hoogconjunctuur heeft men er geen tijd voor, in laagconjunctuur geen geld. De roep om een incentive vanuit de overheid in de vorm van dan wel een beloning, dan wel een wet wordt steeds luider.

Zoals de zaken er nu voor staan, komen zowel de overheid, als de markt en de woningeigenaren niet op tijd in beweging om te zorgen dat we in 2050 het gas vaarwel kunnen zeggen. Dat neemt niet weg dat er zomaar een doorbraak kan komen. Ben jij dan klaar voor een glorieuze, gasloze toekomst? Ken je de technieken en de juiste partijen? Weet je hoe je een gasloze woning realiseert?

Een kenmerk van JPDS is dat onze software naadloos aansluit op jouw bedrijfsmatige keuzes. Dan ben je er zeker van dat jouw software de grote werkvoorraad gemakkelijk aankan. Bespreek je toekomstplannen eens met ons, dan kijken we samen wat er nodig is om je systeem daarop te laten voorsorteren. Een goed begin is tenslotte het halve werk.

<br/><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td align="center"><a href="https://jpds-kopersbegeleiding.nl/blog" class="btn" alt="Link artikel" target="_blank">Lees hier meer blogs</a></td>