Met de lancering van de nieuwe module Huisinfo Bouwkwaliteit is ook de koppeling met
Woningborg live gegaan. Nu het daadwerkelijke in werking treden van de Wet Kwaliteitsborging
steeds dichterbij komt, neemt de vraag aan goede software op dat vlak toe. JPDS Huisinfo heeft met
haar module Huisinfo Bouwkwaliteit direct een integratie met de grootste kwaliteitsborger van
Nederland, Woningborg, gerealiseerd.

De vraag naar eenvoudige software om uitvoering te geven aan de Wet Kwaliteitsborging nam het
afgelopen jaar flink toe. Vanuit bestaande klanten was er de vraag of hiervoor een module kon
worden ontwikkeld die aan zou kunnen sluiten bij de bestaande Huisinfo modules; Huisinfo
Kopersbegeleiding en Huisinfo Nazorg & Service. Door intensieve samenwerking met onze klanten
en Woningborg hebben we nu een nieuwe module gelanceerd die de cirkel gesloten houdt.

  1. Het verdelen van de taken over meerdere personen
  2. Eenvoudig locaties toevoegen aan het bewijs
  3. Afbeeldingen uploaden vanuit meerdere bronnen
  4. Uitzetten van acties bij eigen personeel en onderaannemers
  5. Voortgangsdashboards
  6. Onderlinge communicatie
  7. Beschikbaar voor alle systemen en offline te gebruiken
  8. Een geautomatiseerd opvolgsysteem

Alles is aanwezig om het werk tijdens de bouw met grote eenvoud te doen. Natuurlijk is de module
losstaand te gebruiken, maar deze integreert ook eenvoudig met de bestaande modules.
Ook vragen over de Wet Kwaliteitsborging en integratie hiervan in uw onderneming? Neem contact
met ons op via info@jpds.nl