De afgelopen 18 jaar heb ik met heel veel passie en plezier gebouwd aan JP Database Solutions (JPDS). Sinds januari 2021 is Ruben Eilander het managementteam komen versterken en nu is het moment aangebroken dat ik een stapje terug ga doen. Per 01-01-2023 heeft Ruben het volledig van mij overgenomen. Wel zal ik voorlopig nog als adviseur verbonden blijven aan JPDS.
De reden da we dit nieuws nu pas op de website zetten is omdat we alle klanten graag persoonlijk wilden informeren over dit nieuws. Dit heeft in de afgelopen 3 maanden plaatsgevonden.

Geschiedenis van JPDS

Na een turbulente start in 2005, waarbij de ontwikkeling destijds gebeurde met de PerfectView Designer, ging het al heel snel prima met de afzet van het softwarepakket JP-Bouwmanagement (JPBM). De markt had duidelijk behoefte aan software voor kopersbegeleiding, wat er toen nog nauwelijks was.
Van begin 2009 tot medio 2015 was de bankencrisis. Die had grote invloed had op het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in Nederland. Dit was wel een periode van overleven voor JPDS. We hebben toen o.a. de overstap gemaakt van PerfectView naar Thinkwise, wat betekende dat ons pakket geheel moest worden herschreven. Ook is in die tijd de module voor Nazorg & Service ontstaan, wat weer nieuwe klanten heeft opgeleverd.
Toen in 2015 begon de markt weer een beetje aan te trekken ging het weer heel goed met JPDS. Zo goed zelfs dat ik op zoek moest naar versterking van het (management)team. Het werd simpelweg teveel voor mij alleen. Via mijn vrouw Ellen, die ook nog werkzaam is geweest voor JPDS en een belangrijk aandeel heeft gehad in het succes van JPDS, kwam ik in contact met Ruben. Na een korte samenwerking op freelance basis, besloten we eind 2019 om begin 2020 de krachten te bundelen.
Samen met Ruben hebben we het team uitgebreid met een aantal software ontwikkelaars en hebben we Huisinfo geïntroduceerd. In die periode is ook de module Bouwkwaliteit toegevoegd aan de lijst met beschikbare modules.

Toekomst van JPDS
Net als ik zelf in het verleden heb gedaan, zal ook Ruben in nauwe samenwerking met de klanten nieuwe functionaliteit laten ontwikkelen door het team. Daarnaast zal er het komende jaar een grote stap worden gezet in het overbrengen van de functionaliteit van JPBM naar Huisinfo, zodat uiteindelijk alles in Huisinfo komt.
Ik heb er alle vertrouwen in dat Ruben, samen met het team van ontwikkelaars, het bedrijf succesvol zal voortzetten. De continuïteit is dus volledig gewaarborgd. Bovendien blijf ik dus zelf nog voor een periode beschikbaar als adviseur van JPDS.

Bedankt!
Tot slot wil ik graag ons geweldige team héél hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet de afgelopen tijd. Zonder hen geen JPDS!
Maar zonder al onze klanten hadden we natuurlijk ook niet zo succesvol kunnen zijn. Daarom wil ik ook hen allemaal heel graag zeer bedanken voor het vertrouwen in JPDS en de prettige samenwerking!
Een speciaal woord van dank gaat uit naar klanten van het eerste uur, zoals Bouwbedrijf van der Gragt (Wormerveer), Knaap Bouwbedrijf (Rotterdam) en kopersbegeleiders als Ed Slats (nu Esbopro) en Gradus van Leeuwen (nu Het WoonLab Projecten). Dank voor jullie jarenlange trouwe relatie met JPDS!

Hartelijk groet,
Johan van Eijsden